News
Loading...

Sedinta de Consiliu local

In conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta ordinara, vineri, 27 noiembrie 2015, ora 12:00, in sala "Remus Opreanu" a Consiliului Judetean Constanta.

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al
municipiului Constanţa din data de 13.10.2015;
2. Proiect de hotărâre privind validarea doamnei Cioceanu Paula în funcţia de
consilier local al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
3. Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a unui loc de consilier local;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
4. Proiect de hotărâre privind delegarea temporară a atribuţiilor viceprimarului
unui consilier local;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
5. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al
municipiului Constanţa domnului Vasile Moldoveanu;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
6. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al
municipiului Constanţa domnişoarei Elizabeta Samara;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
7. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al
municipiului Constanţa domnului Niculae Ştefan;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal pe anul
2015;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului municipal pe
trimestrul III pe anul 2015;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2015 al S.C.Confort Urban S.R.L. Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de facilităţi la transportul
urban de călători în municipiul Constanţa persoanelor în vârstă de peste 80
de ani;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de facilităţi la transportul
urban de călători în municipiul Constanţa şomerilor din municipiul
Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului
Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Serviciului public de impozite, taxe şi alte venituri ale
bugetului local;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Serviciului public de asistenţă socială în subordinea Consiliului
local al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice
din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa
pentru anul 2016;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 181/2015 privind statul de
funcţii şi organigrama Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
18. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea
Gabriela;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
19. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap în perioada ianuarie-iunie 2015;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
20. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea
contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a
domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
21. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului
de investiţii “Construire parcare multietajată P+7E+T, zona Cazino- Albatros”;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
22. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului
de investiţii “Black Sea Bike – Diversification of the tourism services in
Constanta + Balchik cross border region by bike-BSB“;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
23. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului
de investiţii “Reabilitarea şi modernizarea iluminatului public în unele
localităţi ale zonei metropolitane Constanţa“;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului referitor la condiţiile în
care se realizează accesul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii
electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
25. Proiect de hotărâre privind repartizarea şi extinderea unor spaţii de locuit din
fondul locativ de stat;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata chiriei pentru
suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe, administrate de RAEDPP
Constanţa, aflate în folosinţa persoanelor încadrate în grad grav şi accentuat
de handicap;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu aferent unui nou
club pentru pensionari;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea
spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea
sau proprietatea RAEDPP Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
19. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap în perioada ianuarie-iunie 2015;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
20. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea
contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a
domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
21. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului
de investiţii “Construire parcare multietajată P+7E+T, zona Cazino- Albatros”;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
22. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului
de investiţii “Black Sea Bike – Diversification of the tourism services in
Constanta + Balchik cross border region by bike-BSB“;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
23. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului
de investiţii “Reabilitarea şi modernizarea iluminatului public în unele
localităţi ale zonei metropolitane Constanţa“;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului referitor la condiţiile în
care se realizează accesul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii
electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
25. Proiect de hotărâre privind repartizarea şi extinderea unor spaţii de locuit din
fondul locativ de stat;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata chiriei pentru
suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe, administrate de RAEDPP
Constanţa, aflate în folosinţa persoanelor încadrate în grad grav şi accentuat
de handicap;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu aferent unui nou
club pentru pensionari;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea
spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea
sau proprietatea RAEDPP Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor
bunuri imobile (terenuri şi/sau clădiri) ce aparţin domeniului privat al
municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 62/2014 privind
aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri şi/sau
clădiri) aparţinând domeniului privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a
unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă totală de de 62,96
mp, situat în municipiul Constanţa, b-dul I.C.Brătianu nr. 47 precum şi
aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a
unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă totală de 105,22
mp, situat în municipiul Constanţa, bd. I.C.Brătianu nr. 47 în vederea
desfăşurării activităţii medicale în sistem de tură-contratură, precum şi
aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a
unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă totală de 69,72 mp,
situat în municipiul Constanţa, bd. I.C.Brătianu nr. 47 în vederea
desfăşurării activităţii medicale în sistem de tură-contratură, precum şi
aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a
unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă totală de 40,72 mp,
situat în municipiul Constanţa, str. Izvor nr. 27 în vederea desfăşurării
activităţii medicale în sistem de tură-contratură, precum şi aprobarea
studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru organizarea şi
desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea
îndeplinirii funcţiei de administrator de imobil;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei contractului de prestare a
serviciului de salubrizare al municipiului Constanţa încheiat între operatorul
serviciului de salubrizare şi utilizatori - persoane juridice;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
46. Proiect de hotărâre privind completarea art. 3 din HCL nr. 279/2014 privind
cheltuieli care se finanţează de către UAT Constanţa, inclusiv studiu de
fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Sală de sport polivalentă 5000
locuri”;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi
obiectivului de investiţii “Reparaţii capitale şi modernizarea pasajului
Cumpenei” în faza DALI;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
48. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Constanţa la majorarea
capitalului social al societăţii RAJA S.A.;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare/mecanismul de
tarifare practicat de operatorul regional SC RAJA S.A. pentru perioada 2021- 2029;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
50. Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Apă-Canal Constanţa aprobat prin HCL nr. 624/2008,
modificată şi completată;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
51. Proiect de hotărâre privind constituirea municipiului Constanţa ca parte
civilă în dosarul nr. 964/P/2014 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie Bucureşti;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
52. Proiect de hotărâre privind achiziţia serviciului de consultanţă juridică,
asistenţă şi reprezentare juridică în vederea apărării intereselor municipiului
Constanţa în dosarul nr. 964/P/2014 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie
precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti competente.
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
53. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Grupului de lucru (GLL) pentru
implementarea Strategiei Guvernului de incluziune a cetăţenilor români
aparţinând minorităţii rome;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău


Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment