News
Loading...

Îmbunătățirea Managementului Integrat al Zonei Costiere în Marea Neagră

Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral este beneficiarul proiectului Îmbunătățirea

Managementului Integrat al Zonei Costiere în Marea Neagră (ICZM), finanțat în cadrul Joint

Operational Programme “Black Sea Basin 2007 - 2013”, cu numărul de contract

2.2.1.72773.238 MIS-ETC 2646. Proiectul se desfășoară în parteneriat cu Bulgaria – Union of

Bulgarian Black Sea Local Authorities (UBBSLA), Ucraina – Center for Regional Studies (CRS),

Moldova – Ecological Counselling Center Cahul (ECC) și Turcia – Sinop Provincial Special

Administration (SINOP), Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), Dayko Foundation for

the Protection of Natural Life (DAYKO). Pe lângă partenerii menționați, proiectul are ca

asociați: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Rize University din Turcia, Coastal and

Marine Union (EUCC), Regional Water Board Rijnland și Municipality of Zandvoort, din Olanda.

In luna noiembrie 2015 a avut loc workshop-ul final, unde au fost invitate partile interesate,

prezentandu-se rezultatele finale.

Proiectul s-a derulat in perioada 2012 – 2015 si are ca obiective specifice, dezvoltarea unei

baze durabile de colaborare cu privire la Marea Neagra, sustinerea partilor interesate

(autoritati locale si regionale, companii private si ONG-uri, etc.) precum si implicarea nivelului

de participare a publicului in luarea de decizii. Pe tot parcursul proiectului au avut loc intalniri

de lucru, formate din experti ai partenerilor si asociatilor din proiect, iar ca rezultate finale se

pot mentiona: Studiul privind managementul integrat al zonei costiere a Marii Negre, studiu

care este postat pe website si care va fi transmis de catre Ministerul Mediului, Apelor si

Padurilor, Comisiei Marii Negre, ghiduri de parteneriat si de implicare a publicului in

managementul integrat al zonei costiere, fiind diseminate autoritatilor locale, instrumente

pentru definirea de indicatori si metodologii pentru toti partenerii din tarile riverane Marii

Negre.


Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment