News
Loading...

Ultima sedinta de consiliu local din acest an

Maine consilierii locali sunt convocati in ultima sedinta din acest an. Iata ordinea de zi:


1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului
Constanţa din data de 27.11.2015;
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local al municipiului
Constanţa din data de 07.12.2015;
3. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare” domnului
Voicu Marin;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 199/2012 privind
constituirea comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al
municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2016;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipal provizoriu pe anul 2016;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile
interne în valoare de 40.481.756 lei;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
8. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale persoanelor fizice
proprietari ai unor terenuri care anterior anului 2010 au fost declarate şi
înregistrate la unităţile administrativ-teritoriale limitrofe UAT municipiul Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
9. Proiect de hotărâre privind aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 44/2015 la nivelul UAT municipiul Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asociaţiilor şi fundaţiilor selecţionate în
vederea acordării de subvenţii de la bugetul local pentru anul 2016;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la HCL nr. 253/2012
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 58/2011 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei locale Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
13. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea
sportivilor constănţeni şi a antrenorilor principali constănţeni din cadrul Clubului
Sportiv „Farul” Constanţa care au obţinut performanţe deosebite la competiţia
internaţională „Campionatul European de Tenis de Masă – seniori –
Ekaterinburg/Rusia”;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
14. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea
sportivilor constănţeni şi a antrenorilor principali constănţeni din cadrul Liceului cu
program sportiv „Nicolae Rotaru” Constanţa care au obţinut în anul 2015
performanţe deosebite la competiţiile internaţionale oficiale;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
15. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea
sportivilor constănţeni şi a antrenorilor principali constănţeni din cadrul Clubului
Sportiv „Farul” Constanţa care au obţinut performanţe deosebite la competiţia
internaţională „Campionatul European de Gimnastică Aerobică – seniori şi juniori –
Elvas/Portugalia”;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
16. Proiect de hotărâre privind administrarea şi repartizarea spaţiilor cu altă destinaţie
decât aceea de locuinţă;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
17. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor de repartizare a spaţiilor de locuit;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea
contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului
public şi privat din municipiul Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
9. Proiect de hotărâre privind constituirea municipiului Constanţa ca parte civilă în
dosarul nr. 964/P/2014 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie Bucureşti;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
20. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului urbanistic general al
municipiului Constanţa şi a Regulamentului local de urbanism aferent, în temeiul
Legii nr. 303/2015;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona
delimitată de str. Poporului, str. Talazului, str. Barbu Lăutaru şi alee carosabilă,
iniţiatori Gudi Marioara şi Haşoti Mihaela;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
22. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care
aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
23. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al S.C. Confort
Urban S.R.L. şi preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului
Constanţa a imobilului situat în str. Piaţa Ovidiu nr. 9;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
24. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment