News
Loading...

Sedinta de consiliu local

Miercuri 27 aprilie consilierii locali sunt convocati in sedinta de consiliu. Iata ordinea de zi:


1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului Constanța
din data de 30.03.2016;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2016;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SCIL
Confort Urban pe anul 2016;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
4. Proiect de hotărâre privind acordarea facilităților la transportul public local în
comun pentru studenți;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
5. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 2 la HCL
nr. 82/2016 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei aparatului de
specialitate al primarului municipiului Constanța;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
6. Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară a funcției publice de conducere
de director general al Serviciului public de asistență socială Constanța din
subordinea Consiliului local Constanța;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și funcționării serviciului pentru
gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Constanța, prin gestiune directă;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de utilizare a parcării
supraetajate din zona Spitalului Clinic județean de Urgență Constanța;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a devizului general
aferent obiectivului de investiții "Black Sea Bike - Diversification of the tourism
services in Constanța - Balchik cross border region by bike- BSB";
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Regia Autonomă de
Distribuție a Energiei Termice Constanța a serviciilor juridice de consultanță, de
asistență și/sau reprezentare;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
11. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 3 al
HCL nr. 91/2016 privind aprobarea închirierii unui spațiu aferent unui nou club
pentru pensionari;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
12. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 337/2003 modificată prin HCL nr.
262/2004 privind lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau
gestionate potrivit legii de Consiliul local al municipiului Constanța care
constituie informații de interes public;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru
fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului
public de salubrizare pe teritoriul județului Constanța în cadrul proiectului
"Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Constanța";
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
14. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din domeniul privat al
municipiului Constanța;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
15. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor
care aparțin domeniului privat al municipiului;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
16. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea
contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a
domeniului public și privat din municipiul Constanța;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
17. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al RAEDPP
Constanța asupra unui teren situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia,
zona hotel Perla;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 233/2015 privind
trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului
Constanța;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
19. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 62/2014 privind aprobarea
metodologiei de vânzare a bunurilor imobile(terenuri/clădiri) aparținând
domeniului privat al municipiului Constanța;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea tranzacției extrajudiciare dintre Primarul
municipiului Constanța, Consiliul local al municipiul Constanța și SC Comprest
Util SRL;
iniţiator: viceprimar Decebal FăgădăuShare on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment