News
Loading...

Sedinta de consiliu judetean

Consilierii judeteni sunt convocati in sedinta in data de  11 mai. Iata ordinea de zi:


Proiect nr.1
privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei  Dumitrescu Elena Daniela, director la Teatrul de Stat Constanta
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.2
privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului domnului Bilba Adrian director la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.3
privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei  Pauleanu Doina, director la Muzeul de Arta Constanta
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.4
privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei Apostoleanu Corina Mihaela, director la Biblioteca Judeteana „I.N.Roman” Constanta
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.5
privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului doamnei  Doina Voivozeanu, director la Centrul Cultural Judetean Constanta “Teodor T. Burada”
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.6
privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului domnului Cojocaru Varsami Dan, director la Directia Judeteana a Distributiei si Expoatarii Filmelor Constanta
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.7
privind aprobarea rezultatului final al concursului, proiectul de management si durata pentru care se va incheia contractul de management de la Teatrul pentru Copii si Tineret Constanta ,,Calutul de mare”
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.8
privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale pe anul 2015, la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.9
privind desemnarea unui director interimar la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.10
privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 de la Teatrul de Stat Constanta
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.11
privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.12
privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 de la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.13
privind aprobarea Organigramei si Statului de functii pe anul 2016 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.14
privind aprobarea Organigramei si Statului de functii pe anul 2016 pentru Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ,,Sf. Apostol Andrei” Constanta
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.15
privind alocarea sumei de 10.000.000 lei Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “SF. Apostol Andrei” Constanta pentru demararea lucrarilor de construire a Centrului de Radioterapie
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.16
privind reorganizarea prin absortie a Directiei Judetene a Distributiei si Exploatarii Filmelor Constanta de catre Centrul Cultural Judetean Constanta ,,Teodor T. Burada” si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, Listei de Investitii, Organigramei, Statului de functii  pe anul 2016 si  a Regulamentului de organizare si functionare pentru Centrul Cultural Judetean Constanta ,,Teodor T. Burada
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.17
privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean, valabil pentru perioada 2014-2019, aprobat prin HCJ nr.400/2013
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.18
privind aprobarea atribuirii licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.19
privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2016 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.20
privind aprobarea Contractului colectiv de munca al angajatilor din cadrul Directiei Publice Judetene de Evidenta a Persoanelor Constanta
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.21
privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.22
privind constituirea Consiliului Consultativ de pe langa Consiliul Judetean Constanta
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.23
privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Judetul Constanta – Consiliul Judetean Constanta si Asociatia Civila de Prim Ajutor si Interventie la Dezastru
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.24
privind desemnarea unui delegat care sa faca parte din Comisia de analiza a contestatiilor privind recrutarea/incorporarea, constituita la nivelul Centrului Militar Zonal Constanta
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.25
privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al Judetului Constanta in domeniul public al Judetului Constanta
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.26
privind aprobarea contributiei anuale aferente anului 2016 a Judetului Constanta - Consiliul Judetean Constanta la bugetul de venituri si cheltuieli al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Sud-Est” pentru Situatii de Urgenta
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.27
privind aprobarea cotizatiei anuale aferente anului 2016 a Judetului Constanta - Consiliul Judetean Constanta la bugetul de venituri si cheltuieli al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Dobrogea”
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.28
privind aprobarea participarii Judetului Constanta la Constituirea Asociatiei  INOMAR CLUSTER
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.29
privind avizarea Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pe teritoriul judetului Constanta in cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Constanta”- SMIS –CSMR 48462
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.30
privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru aria de operare a UAT-urilor membre ADI Dobrogea in judetul Constanta in cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Constanta”- SMIS –CSMR 48462
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.31
privind aprobarea Documentatiei de atribuire a “Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, respectiv a activitatilor de operare a depozitului ecologic, statiei de sortare, statiei TMB – Tortoman, Judetul Constanta”
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.32
privind aprobarea Documentatiei de atribuire a “Contractului de delegare a serviciului de salubrizare respectiv operarea statiilor de transfer – Harsova si Deleni judetul Constanta”
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.33
privind acordarea unui ajutor financiar domnului Monea Romica Gabriel pentru minora Monea Rebeca Maria
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.34
privind acordarea unui ajutor financiar domnului Simion George
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.35
privind acordarea unui ajutor financiar domnului Damu Daniel
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.36
privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Anastase Loredana pentru minorul Starovici Matei-Stefan
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.37
privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Tiganila Ionela pentru minorul Cocos Liviu-Andrei
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.38
privind acordarea unui ajutor financiar tanarului Tamaianu Marius
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.39
privind acordarea unui ajutor financiar tinerei Ulmanu Aurelia Angela
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.40
privind stabilirea pretului mediu/tona de masa verde obtinuta de pe pajiste, la nivelul Judetului Constanta
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.41
privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Constanta pe anul 2016
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.42
privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A., pe anul 2016 pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.43
privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, a proiectelor de infrastructura si a programelor cu finantare nerambursabila pe anul 2016
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.44
privind repartizarea pe unitati administrativ teritorialea procentului de 20% din sume defalcate din T.V.A., pe anul 2016 pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.45
privind rectificarea bugetului Judetean pe anul 2016
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.46
privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret
Initiator: Consilier judetean – Mandila Gheorghe
Proiect nr.47
privind insusirea Studiului de oportunitate pentru inchirierea obiectivului „Centru de excelenta in turism si servicii Tomis”
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.48
privind insusirea Studiului comparativ si de evaluare tarife utilizare pentru obiectivul “Pavilion Expozitional Constanta”
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.49
privind modificarea Regulamentului de Ordine Interioara pentru “Pavilionul Expozitional Constanta”, imobil aflat in domeniul public al judetului
Initiator: Vicepresedinte – Nicolae Cristinel Dragomir


Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment