News
Loading...

A intrat in vigoare hotararea de guvern privind etapa a doua de reabilitare a plajelor

Ieri s-a publicat in Monitorul Oficial si a intrat in vigoare Hotararea Guvernului nr. 667 din 19.09.2016, privind aprobarea obiectivului de investiţii "Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)", precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia.

Art. 1. - Se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)", prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face astfel:
- etapa I - din Fondul de coeziune prin Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020, axa prioritară 5 "Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor", de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii, din venituri proprii ale Administraţiei Naţionale "Apele Române", precum şi din alte surse legal constituite;
- etapa a II-a - se va realiza după identificarea surselor de finanţare legale.

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)"

Titular: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Beneficiar: Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral
Amplasament: judeţele Constanţa şi Tulcea
Zona Stăvilare, astfel: Edighiol, situat în UAT Istria şi UAT Săcele Periboina, situat în UAT Mihai Viteazu şi UAT Corbu
Zona Mamaia, situată în UAT Constanţa şi Năvodari
Zona Tomis, situată în UAT Constanţa
Zona Agigea, situată în UAT Eforie şi Agigea
Zona Eforie, situată în UAT Eforie
Zona Costineşti, situată în UAT Costineşti
Zona Olimp, situată în UAT Mangalia
Zona Jupiter-Neptun, situată în UAT Mangalia
Zona Balta Mangalia-Venus-Aurora, situată în UAT Mangalia
Zona Mangalia Saturn, situată în UAT Mangalia
Zona 2 Mai, situată în UAT Limanu

Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 3.432.342
(în preţuri valabile la 1 ianuarie 2016; 1 euro = 4,5245 lei),
din care:
- construcţii-montaj mii lei 2.889.214
- Capacităţi totale:
- reabilitare stăvilar buc. 2
- protecţie costieră ml 30.540
- Durata totală de realizare a investiţiei, 36 luni
din care:
Etapa I
- Valoarea investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 1.018.225
(în preţuri valabile la 1 ianuarie 2016; 1 euro = 4,5245 lei),
din care:
- construcţii-montaj mii lei 835.383
- Capacităţi:
- reabilitare stăvilar buc. 2
- protecţie costieră ml 14.690
- Durata de realizare a investiţiei,  36 luni
din care:
1. Zona Stăvilare (Ediahiol. Periboina)
- Valoarea investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 64.020
(în preţuri valabile la 1 ianuarie 2016; 1 euro = 4,5245 lei),
din care:
- construcţii-montaj mii lei 38.488
- Eşalonarea investiţiei
Anul I INV mii lei 15.000
C+M mii lei 9.000
Anul II INV mii lei 30.000
C+M mii lei 18.000
Anul III INV mii lei 19.020
C+M mii lei 11.488
- Capacităţi:
- reabilitare stăvilar buc. 2
- Durata de realizare a investiţiei 27 luni
2. Zona Mamaia
- Valoarea investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 288.305
(în preţuri valabile la 1 ianuarie 2016; 1 euro = 4,5245 lei),
din care:
- construcţii-montaj mii lei 244.319
- Eşalonarea investiţiei
Anul I INV mii lei 44.000
C+M mii lei 22.000
Anul II INV mii lei 244.305
C+M mii lei 222.319
- Capacităţi:
- protecţie costieră ml 6.950
- Durata de realizare a investiţiei 24 luni
3. Zona Tomis
- Valoarea investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 53.478
(în preţuri valabile la 1 ianuarie 2016; 1 euro = 4,5245 lei),
din care:
- construcţii-montaj mii lei 33.646
- Eşalonarea investiţiei
Anul I INV mii lei 27.000
C+M mii lei 17.000
Anul II INV mii lei 26.478
C+M mii lei 16.646
- Capacităţi:
- protecţie costieră
- Durata de realizare a investiţiei 24 luni
4. Zona Agigea
- Valoarea investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 53.845
(în preţuri valabile la 1 ianuarie 2016; 1 euro = 4,5245 lei),
din care:
- construcţii-montaj mii lei 34.199
- Eşalonarea investiţiei
Anul I INV mii lei 17.000
C+M mii lei 7.000
Anul II INV mii lei 36.845
C+M mii lei 27.199
- Capacităţi:
- protecţie costieră ml 1.200
- Durata de realizare a investiţiei  24 luni
5. Zona Eforie
- Valoarea investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 558.577
(în preţuri valabile la 1 ianuarie 2016; 1 euro = 4,5245 lei),
din care:
- construcţii-montaj mii lei 484.731
- Eşalonarea investiţiei
Anul I INV mii lei 86.000
C+M mii lei 61.000
Anul ii INV mii lei 286.000
C+M mii lei 261.000
Anul iii INV mii lei 186.577
C+M mii lei 162.731
- Capacităţi:
- protecţie costieră ml 5.750
- Durata de realizare a investiţiei luni 36
Etapa a II-a
- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 2.414.117
(în preţuri valabile la 1 ianuarie 2016; 1 euro = 4,5245 lei),
din care:
- construcţii-montaj mii lei 2.053.831
- Capacităţi:
- protecţie costieră ml 15.850
- Durata de realizare a investiţiei,  36 luni
din care:
1. Zona Costineşti
- Valoarea investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 407.699
(în preţuri valabile la 1 ianuarie 2016; 1 euro = 4,5245 lei),
din care:
- construcţii-montaj mii lei 348.383
- Eşalonarea investiţiei
Anul I INV mii lei 36.000
C+M mii lei 16.000
Anul II INV mii lei 186.000
C+M mii lei 166.000
Anul III INV mii lei 185.699
C+M mii lei 166.383
- Capacităţi:
- protecţie costieră ml 2.550
- Durata de realizare a investiţiei  36 luni
2. Zona Olimp
- Valoarea investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 432.344
(în preţuri valabile la 1 ianuarie 2016; 1 euro = 4,5245 lei),
din care:
- construcţii-montaj mii lei 371.005
- Eşalonarea investiţiei
Anul I INV mii lei 50.000
C+M mii lei 30.000
Anul II INV mii lei 200.000
C+M mii lei 180.000
Anul III INV mii lei 182.344
C+M mii lei 161.005
- Capacităţi:
- protecţie costieră ml 3.500
- Durata de realizare a investiţiei 30 luni
3. Zona Jupiter-Neptun
- Valoarea investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 306.767
(în preţuri valabile la 1 ianuarie 2016; 1 euro = 4,5245 lei),
din care:
- construcţii-montaj mii lei 258.422
- Eşalonarea investiţiei
Anul I INV mii lei 50.000
C+M mii lei 30.000
Anul II INV mii lei 120.000
C+M mii lei 100.000
Anul III INV mii lei 136.767
C+M mii lei 128.422
- Capacităţi:
- protecţie costieră ml 2.550
- Durata de realizare a investiţiei 30 luni
4. Zona Balta Mangalia-Venus-Aurora
- Valoarea investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 633.005
(în preţuri valabile la 1 ianuarie 2016; 1 euro = 4,5245 lei),
din care:
- construcţii-montaj mii lei 537.809
- Eşalonarea investiţiei
Anul I INV mii lei 100.000
C+M mii lei 60.000
Anul II INV mii lei 350.000
C+M mii lei 310.000
Anul III INV mii lei 183.005
C+M mii lei 167.809
- Capacităţi:
- protecţie costieră ml 3.100
- Durata de realizare a investiţiei 30 luni
5. Zona Mangalia-Saturn
- Valoarea investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 427.406
(în preţuri valabile la 1 ianuarie 2016; 1 euro = 4,5245 lei),
din care:
- construcţii-montaj mii lei 365.687
- Eşalonarea investiţiei
Anul I INV mii lei 70.000
C+M mii lei 46.000
Anul II INV mii lei 220.000
C+M mii lei 196.000
Anul III INV mii lei 137.406
C+M mii lei 123.687
- Capacităţi:
- protecţie costieră ml 2.500
- Durata de realizare a investiţiei 30 luni
6. Zona 2 Mai
- Valoarea investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 206.896
(în preţuri valabile la 1 ianuarie 2016; 1 euro = 4,5245 lei),
din care:
- construcţii-montaj mii lei 172.525
- Eşalonarea investiţiei
Anul I INV mii lei 32.000
C+M mii lei 19.000
Anul II INV mii lei 102.000
C+M mii lei 89.000
Anul III INV mii lei 72.896
C+M mii lei 64.525
- Capacităţi:
- protecţie costieră ml 1.650
- Durata de realizare a investiţiei  30 luni


Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment