News
Loading...

Sala Polivalenta - un vis inca departe de a deveni realitate

Ieri s-a publicat in Monitorul Oficial Hotararea Guvernului nr. 619/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală Sport Polivalentă 5.000 locuri", municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală Sport Polivalentă - 5.000 locuri", municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale Constanţa, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii, precum şi din alte surse legal constituite.

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiţii "Sală Sport Polivalentă - 5.000 locuri"

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Beneficiar: unitatea administrativ-teritorială Constanţa Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. - pe perioada realizării investiţiei
Amplasament: bd. Aurel Vlaicu nr. 254, zona Badea Cârţan, municipiul Constanţa
Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) mii lei 96.718
(în preţuri valabile la 12 noiembrie 2015; 1 euro = 4,4398 lei),
din care:
- construcţii-montaj mii lei 65.323
- Valoarea investiţiei finanţate prin "C.N.I." - S.A., mii lei 83.088
din care:
- construcţii-montaj mii lei 54.759
- Eşalonarea investiţiei INV/C+M
• Anul I mii lei 38.000
mii lei 26.000
• Anul II mii lei 38.000
mii lei 26.000
• Anul III mii lei 20.718
mii lei 13.323
- Capacităţi:
- Suprafaţă desfăşurată mp Ad 18.500
- Locuri în tribună nr. 5.000
- Durata de realizare a investiţiei luni 27

Factori de risc
Lucrările de intervenţie se vor proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013, cu modificările ulterioare.
Finanţarea investiţiei
Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale Constanţa în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii, precum şi din alte surse legal constituite.


Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment