News
Loading...

Comuna Corbu va gazdui o statie de tratare a gazelor naturale extrase din Marea Neagra

Black Sea Oil & Gas S.R.L. (BSOG) este titular și operator al Perimetrului XV Midia, Suprafața contractuală B (Perimetrul XV Midia) situat în platoul continental al Mării Negre aparținând României, în baza Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrele XIII Pelican și XV Midia, încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 43 din 22.01.2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 28.01.2014.

Descoperirile de gaze naturale “Ana” și “Doina” se află în Perimetrul XV Midia, localizat în partea de Vest a Mării Negre, la cca. 110 km către Est de Constanța.
În scopul exploatării acestor descoperiri de gaze naturale, BSOG intenționează să demareze Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia ce va asigura extracția, procesarea și transportul gazelor naturale din acestea către consumatorii din România și/sau alte statea membre ale Uniunii Europene (UE). Producția de gaze naturale din descoperirile „Ana” și „Doina” este planificată să înceapă în trimestrul II din anul 2019. Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia, menționat mai sus, constă în realizarea următoarelor obiective:
• Platforma de producție marină, situată pe amplasamentul descoperirii “Ana” – manifoldul de producție amplasat pe această platformă va colecta gazele naturale provenite de la 4 sonde de extracție din zona descoperirii „Ana” și 2 sonde de extracție din descoperirea “Doina”;
• Conducta pentru transportul gazelor naturale de la cele două sonde ale descoperirii “Doina” menționate mai sus, până la platforma de producție;
• Stație de injecție MEG (monoetilenglicol) în conductele de transport gaze naturale, amplasată pe platforma de producție marină până la țărm;
• Conducta submarină pentru transportul gazelor naturale de la platforma de producție maritimă până la țărm;
• Conducta subterană (conexiune cu conducta submarină de la platforma de producție), pentru transportul gazelor naturale de la țărm până la stația de tratare;
• Stație de tratare a gazelor naturale, care va permite aducerea gazelor naturale la standardele și condițiile de livrare către consumatori (temperatură, presiune, compoziție chimică etc.),
impuse de operatorii sistemelor naționale de transport și distribuție;
• Conexiunea la conducta de transport al gazelor naturale procesate, de la ieșirea din Stația de tratare către sistemul național de transport.
Prezentul proiect propus este construirea Stației de tratare a gazelor naturale, care va asigura prelucrarea gazelor naturale de la viitoarea platformă de producție marină.

Conform Memoriului de Prezentare al PP realizat de S.C. USONIA S.R.L., obiectivul PP constă în studierea și stabilirea reglementărilor urbanistice în vederea realizării obiectivului propus.
Zona PP are o suprafață totală de aprox. 96.550 m2 și cuprinde 4 parcele cadastrale aflate în proprietatea privată a inițiatorului PP: A270/3, A270/4, A270/5 și A270/6/3.

PP are la bază Certificatul de Urbanism nr. 192/24.10.2016 emis de Primăria Comunei Corbu și Avizul de Oportunitate nr. 8655/28.10.2016 emis de Consiliul Local Corbu.
Prin PP se propune schimbarea categoriei de folosință a terenului din teren arabil extravilan cu destinația curți – construcții și schimbarea destinației din teren extravilan în teren intravilan – trup izolat – Zona de Echipare Tehnico-Edilitară, destinată amplasării Stației de tratare a gazelor naturale.

foto: http://www.poerner.at/
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment