News
Loading...

Comunicat al Ministerului Dezvoltarii privind fondurile europene

Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020: 2,18 miliarde euro sunt disponibili prin apelurile de proiecte lansate până acum - aproape 31% din bugetul programului. În același timp, programul anterior, Regio 2007-2013, înregistrează o rată de absorbție de 85%, reprezentând sume rambursate de Comisia Europeană, și o rată estimată la final de 92,3%.
În total, la nivelul tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare au fost depuse până acum 1.282 de proiecte, cu o valoare totală eligibilă de 1,08 miliarde euro. Dintre acestea, 1.088 de proiecte se află în etapa de verificare a conformității administrative iar 39 de proiecte au depășit această etapă și au intrat în etapa de evaluare tehnică și financiară. Cele mai multe proiecte au fost depuse pentru prioritatea de investiții 2.1.A – Microîntreprinderi (1.053 de proiecte). Proiectele cu cea mai mare valoare, 301,69 milioane euro (valoare eligibilă), au fost depuse pentru prioritatea 6.1 – Drumuri județene (14 proiecte).
Acestea sunt câteva dintre informațiile prezentate săptămâna trecută, la Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Regional (CMPOR) 2014-2020. Întâlnirea a avut loc în perioada 24-25 noiembrie, la Baia Mare, în prezenţa d-lui Carsten Rasmussen, Șeful Unității pentru România în cadrul DG Regio a Comisiei Europene, a conducerii Autorității de Management a POR si a reprezentanților Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest.
Membrii CM POR au aprobat criteriile de eligibilitate și evaluare pentru:
- prioritatea de investiţie 3.1.-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice;
- Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile;
- apelurile care vor fi lansate pentru Investiţii Teritoriale Integrate (ITI) - Delta Dunării: eficiență energetică în clădiri rezidențiale, drumuri județene, regenerarea terenurilor degradate.
De asemenea, a fost stabilită lansarea unui apel național (nu pe regiuni) pentru prioritatea de investiție 8.1., obiectivul specific 8.3. - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale (grupurile vulnerabile copii şi persoane cu dizabilităţi). Alocările financiare aferente sunt de 16,32 milioane de euro pentru grupurile vulnerabile ”copii” și 73,41 milioane de euro pentru ”persoane cu dizabilităţi”.


Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment