News
Loading...

Ecluza Ovidiu intra in a doua etapa de reabilitare

La Agentia de Mediu a fost depusa documentatia pentru proiectul de reabilitare a ecluzei Ovidiu - etapa a doua.

Pentru lucrările propriu-zise de execuţie Modernizare ecluze - echipamente şi instalaţii a fost depusã separat la Consiliul Judetean Constanţa o cerere şi o documentaţie tehnică pentru obţinerea Certificatului de Urbanism. A fost obţinut Certificatul de Urbanism nr. 104/03.12.2013 şi Autorizaţia de Construire nr.10/28.05.2014 de la Consiliul Judeţean Constanţa.
Aceste lucrări prezentate în continuare sunt descrise conform memoriului tehnic elaborat de HIDROTIM S.A. pentru documentaţia tehnică pentru obţinerea Certificatului de Urbanism pentru executarea lucrărilor propriu-zise.
Lucrările sunt lucrări de modernizare, reabilitare şi/sau înlocuire a unor echipamente ale ecluzelor şi instalaţiilor de acţionare, iar în ceea ce priveşte partea de construcţie s-au prevăzut doar lucrări de reparaţie la faţa văzută a betoanelor şi lucrări cu caracter arhitectural (tencuieli, vopsitorii, înlocuire hidroizolaţii) şi completări ale sistemului de amortizare şi de dirijare a
navelor.
 Lucrãrile de modernizare şi reabilitare se executa în perimetrul amenajãrilor actuale.
Acest perimetru este alocat şi pentru Organizarea Executarii Lucrãrilor (O.E.; Organizarea de santier). Utilitãţile necesare desfãsurarii activitãţilor de santier vor fi puse la dispozitie de ACN Constanţa.
Echipamentele noi se uzineazã de furnizori specializati şi se livreazã la santier. Pentru echipamentele care se reabiliteazã, dupa gradul de complexitate , lucrãrile se executa în ateliere specializate ale furnizorilor sau direct în amplasament.
Principalele lucrãri care se vor executa la obiectivul Ecluza Ovidiu – cap amonte, sas , cap aval constau în:
a. Pregãtirea ecluzei pentru punerea la uscat cap amonte necesitã urmãtoarele lucrãri:
b. Reabilitarea unitãţii tehnice Poarta Planã de Siguranţã (PPSig)
c. Modernizarea unitãţii tehnice Poarta Planã de Serviciu (PPServ)
d. Modernizare unitate Tehnica Instalaţie hidraulicãde acţionare cap amonte
e. Modernizare unitate tehnicã Instalaţie electrica de comandã, acţionare şi automatizare cap amonte
f. Pregãtirea ecluzei pentru punerea la uscat cap aval necesitã urmãtoarele lucrãri:
g. Modernizare unitate tehnicã Poarta Buscatã de serviciu (PBServ)
h. Modernizare unitate tehnica Vane plane aval
i. Reabilitare unitate tehnicã Instalaţie de protecţie a porţilor buscate împotriva lovirii navelor (IFN)
j. Reabilitare unitate tehnica Pod basculant
k. Modernizare unitatea tehnicã Instalaţie hidraulicã de acţionare cap aval
l. Modernizare unitate tehnicã Instalaţie electrica de comandã, acţionare şi automatizare cap aval
m. Modernizare unitate tehnica Instalaţie de comandã şi supraveghere de la distanţã a ecluzei cap amonte şi cap aval
n. Reabilitare Unitate tehnicã camere tehnologice
o. Reabilitare unitate tehnica : Reabilitare hidroizolaţie pe coronamentul ecluzei
p. Reabilitare unitate tehnicã: Reabilitare cabine de acces la camerele tehnologice
q. Reabilitare unitate tehnicã : Reabilitare spaţii tehnologice din turnul de comandã ecluzã
r. Modernizare unitate tehnicã Instalaţii de epuisment
s. Modernizare unitate tehnica : Instalaţii de pompe golire ecluzã
t. Modernizare unitate Tehnicã : Instalaţii de alimentare cu energie Nod Hidrotehnic ecluzã
u. Modernizare unitate tehnicã Grup Diesel – Generator de intervenţie
v. Modernizare unitate tehnicã Instalaţii de aer comprimat
w. Modernizare unitate tehnicã instalaţie de iluminat exterior
x. Modernizare unitate tehnica instalaţii de iluminat interior
y. Modernizare unitate tehnica Instalaţii pentru prevenire şi stingerea incendiilor
z. Modernizare unitate tehnica Instalaţie de televiziune cu circuit închis
aa. Modernizare unitate tehnicã Instalaţii de telecomunicaţii
bb. Modernizare unitate tehnicã Instalaţie sesizare prezenţã nave în ecluzã
cc. Reabilitare unitate tehnicã Batardou glisant
dd. Reabilitare unitate tehnicã Bolarzi plutitori 5 tf
ee. Reabilitare unitate tehnicã Protecţia constructiilor de dirijare a accesului navelor în sasul ecluzei

Proiectantul general al lucrãrii “Proiectare şi execuţie: Modernizare ecluze - echipamente şi instalaţii" este HIDROTIM S.A. TIMISOARA.
foto: Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile S.A.

Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment