News
Loading...

S-a lansat licitatia pentru autostrada Ford, Pitesti - Craiova

A fost lansata astazi licitatia pentru "Revizuire Studiu de Fezabilitate si Elaborare Proiect Tehnic pentru Autostrada Pitesti - Craiova".

Valoare estimata: 39,408,762.53 RON
Termen depunere oferte: 12.01.2017

Documentele tehnice solicitate potrivit prezentului caiet de sarcini vor fi finalizate in 24 luni din care:
- in termen de 14 luni se va realiza Studiul de Fezabilitate Final pentru intreg sectorul de autostrada, suplimentar fata de acest termen se vor respecta urmatoarele termene de predare a SF, dupa cum urmeaza:
    - 8 luni - predare Studiu de Fezabilitate pentru Varianta de Ocolire Slatina;
    - 8 luni - predare Studiu de Fezabilitate pentru Varianta de Ocolire Bals.
- in termen 6 luni, dupa finalizarea studiului de fezabilitate (20 luni de la incepere) se va realiza Proiectul Tehnic final pentru intreg sectorul de autostrada [...], suplimentar fata de acest termen se vor respecta urmatoarele termende predare a PT, dupa cum urmeaza:
    - 4 luni dupa predarea Studlui de Fezabilitate pentru Varianta de Ocolire Slatina (12 luni de la incepere) - predare Proiect Tehnic, inclusiv documentatia de atribuire a contractului de executie lucrari, pentru Varianta de Ocolire Slatina;
    - 4 luni dupa predarea Studlui de Fezabilitate pentru Varianta de Ocolire Bals (12 luni de la incepere) - predare Proiect Tehnic, inclusiv documentatia de atribuire a contractului de executie lucrari, pentru Varianta de Ocolire Bals.
- 4 luni pentru pregatirea documentatiei de atribuire a contractului de executie lucrari

Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare

Criterii    Pondere    Punctaj maxim
1.    Pretul ofertei    30 %    30      
Descriere: Componenta financiara
2.    Planificarea activitatilor de realizare a Studiului Geotehnic si corelarea acestora cu resursele tehnico materiale adecvate    8 %    8      
Descriere: Prezentarea Graficului de realizare a Studiului Geotehnic, corelarea acestuia cu resursele tehnico-materiale adecvate de care dispune ofertantul, precum si identificare si descrierea acestor resurse
3.    Planif activ de realiz a St Geotehnic si corelarea ac cu resursele tehnico materiale suplim prin prisma posibilelor puncte de blocaj ce pot aparea in timpul realizarii Studiului geotehnic    19 %    19      
Descriere: Prezentarea posibilelor puncte de blocaj ce pot aparea in timpul realizarii studiului geotehnic in corelare cu graficul de realizarea a studiului geotehnic si a metodelor de contracarare a acestora, in special prin prisma resurselor tehnico-materiale alocate suplimentar
4.    Experienta detinuta de COORDONATORUL DE PROIECT    3 %    3      
Descriere: Experienta detinuta in cadrul unor contracte care au avut ca obiect elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi
5.    Experienta detinuta de COORDONATORUL DE PROIECT    5 %    5      
Descriere: Experienta detinuta in pozitia de Coordonator Proiect si/ sau Director Proiect si/ sau Manager Proiect si/ sau Adjunct Director Proiect si/ sau Adjunct Manager Proiect in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi.
6.    Experienta detinuta de INGINERUL PROIECTANT DE DRUMURI    8 %    8      
Descriere: Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de drumuri in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi.
7.    Experienta detinuta de INGINERUL PROIECTANT DE PODURI    8 %    8      
Descriere: Experienta detinuta in pozitia de Inginer proiectant de poduri si/ sau Inginer proiectant structuri in cadrul unor contracte de elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi.
8.    Experienta detinuta de EXPERTUL GEOTEHNICA SI FUNDATII    8 %    8      
Descriere: Experienta detinuta de Expertul geotehnica si fundatii in elaborarea/revizuirea de studii geotehnice aferente studiilor de fezabilitate si/ sau proiectelor tehnice pentru constructie noua si/ sau reabilitare si/ sau modernizare si/ sau largire de autostrada si/ sau drum national si/ sau drum expres.
9.    Experienta detinuta de SPECIALISTUL ANALIZA COST    4 %    4      
Descriere: Experienta detinuta de Specialistul Analiza Cost Beneficiu si Modelare Financiara in cadrul unor contracte care au avut ca obiect elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi.
10.    Experienta detinuta de ARHEOLOG    3 %    3      
Descriere: Experienta detinuta in calitate de arheolog specialist/arheolog expert in realizarea unor studii arheologice aferente elaborarii si/sau revizuirii de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi
11.    Experienta detinuta de EXPERTUL EVALUATOR DE MEDIU    4 %    4      
Descriere: Experienta detinuta in realizarea de Studii de evaluare adecvata si de Rapoarte privind Impactul asupra Mediului pentru elaborare si/sau revizuire de studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau modernizare* de drumuri expres si/sau drumuri nationale si/sau autostrazi.

Variantele de Ocolire Slatina si Bals (sector din A12 Pitesti - Craiova), se vor prevedea cu drumuri de legatura la infrastructura existenta, respectiv DN65, la intrarea si iesirea in / din orasul Slatina si Bals, permitand astfel functionalitatea variantelor de ocolire independent de intreg sectorul de autostrada.


foto: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment