News
Loading...

Bucurestenii NU vor circula nici in acest an cu trenuri de metrou noi

Prin decizia cu nr. 201/C6/ 352, 357 din 27.01.2017, CNSC-ul a anulat licitatia pentru trenuri:

CONSILIUL DECIDE:

Admite, în parte, contestațiile formulate de către S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A., cu sediul în Bucureşti, Str. Răzoare nr. 32, et. 2. sector 6, şi, respectiv, de către S.C. ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A., cu sediul în Arad, Str. Petru Rareş nr. 1-3, jud. Arad, în contradictoriu cu S.C. METROREX S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 și anulează procedura de atribuire în integralitatea sa.
Respinge, ca rămas fără obiect, capătul de cerere formulat de către S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A., privind “obligarea autorităţii contractate la continuarea procedurii de atribuire în sensul reluării acesteia prin reanalizarea şi evaluarea ofertelor CAF şi Alstom, cu respectarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice (…)”.
Respinge, ca inadmisibile, capetele de cerere formulate de către S.C. ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A. privind obligarea autorității contractante “la sancționarea operatorilor economici Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles S.A. (CAF) cu excluderea din procedura de atribuire”, precum și privind “sancționarea operatorului economic Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles S.A. cu interzicerea de a participa la proceduri de achiziții publice pentru o perioadă de 5 ani”.
Admite în principiu și respinge cererea de intervenție accesorie formulată în sprijinul autorității contractante, de către CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A., cu sediul în Spania, Beasain, Guipuzcao, Calle Jose Miguel Iturrioz nr. 26, reprezentată convenţional prin Muşat&Asociaţii S.p.a.r.l., având sediul procesual ales în Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1.

Obligatorie.
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.


Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment