News
Loading...

Portul Luminita va fi modernizat si extins

Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile Constanta va demara o importanta investitie de modernizare si extindere capacitate de operare in portul Luminita.


SITUATIA EXISTENTA

Portul Luminiţa cu suprafaţa acvatoriului de 25 ha şi a platformelor portuare de 6,1 ha are caracter industrial, traficul derulat în port constă în special în recepţia de clincher, pietriş/balast şi expedierea de nisip, dolomite, calcar, fier vechi și îngrășăminte chimice (cazuri exceptionale).
Portul este situat în bieful II al canalului navigabil şi are caracter industrial.

Portul Luminiţa are platforma portuară amenajată la malul estic al lacului Taşaul (Năvodari), bazinul portuar şi canalul de acces în port fiind delimitat de apele lacului, printr-undig având coronamentul la cota +4,50 mrMB.

Portul Luminiţa dispune de racord rutier la drumul de acces la carieră şi de racord feroviar.

In acest moment, portul dispune de:
a) două dane cu cheu vertical având lungimea de cca  2 x 140 m = 280 m, astfel:
Dana nr. 1 (de la carieră) are cheul vertical de greutate cu goluri (sectiunea a-a pe planul de amplasament și soluţii constructive existente);
Cheiurile nu sunt dotate cu bolarzi, scări de acces şi amortizori de cauciuc.
Dana nr. 2 (GEOMAR) in continuarea careia se intenţionează a se executa danele noi, are cheul vertical tip estacada (sectiunea b-b).
b) fronturi de aşteptare cu cheu pereat, cu lungimea totală de cca 420 m.
      Fronturile de aşteptare sunt poziţionate astfel:
235 ml amonte de dana nr. 2 (spre CEMROM, secţiunea c-c);
185 ml amonte de dana nr.1 (spre dana nr. 2, secţiunea c-c).

Accesul spre port se face pe un drum de piatră spartă de cca. 1.500 ml care se desprinde din DJ 226 Năvodari – Corbu. 
Înainte cu cca. 250 de m de dana nr. 2 din drumul de acces se ramifică un drum secundar care face legătura cu dana nr. 2 și frontul de așteptare aferent.
Accesul din interiorul portului la dana nr. 1 și la frontul de așteptare adiacent se face pe un drum de piatră de cca. 800 ml care este situat la mijlocul distanței dintre mal și limita terenului aflat în administrarea companiei. 
Toate aceste drumuri de piatra sunt deteriorate prezentând gropi, denivelări și șleauri. Deoarece nu există elemente de colectare, apa din precipitaţii băltește pe platform drumurilor.
Portul Luminiţa nu este prevăzut cu împrejmuire, iluminat, utilităţi (apa, energie electrica, etc) și clădire adminstrativă. 

Ȋn acvatoriul portuar nu este asigurată adâncimea de navigaţie pe întrega suprafaţă astfel că s-au consemnat cazuri când navele au rămas blocate datorită adâncimilor mici.

Modernizarea și extinderea capaciţăţii de operare a portului are in vedere realizarea următoarelor lucrări principale:

1. Extinderea capacităţii de operare a portului prin execuţia unor dane noi;
2. Modernizarea drumurilor de acces spre port și mutarea drumului la dane prin spatele platformelor de operare pentru a nu limita lățimea acestora; 
3. Reabilitarea danelor și fronturilor de așteptare existente;
4. Asigurarea adâncimilor de navigaţie în șenal și în acvatoriul portuar la cotele proiectate;
5. Consolidarea și betonarea întregii suprafeţe portuare împrejmuite;
6. Execuţia împrejmuirii și securizarea incintei portuare cu senzori de mișcare și sistem video de supraveghere.
7. Execuţia unei clădiri administrative pentru personalul responsabil cu monitorizarea și managementului activităţilor pe platformele portului; 
8. Asigurarea utilităţilor (apă și energie) la dane și la clădirea administrativă;
9. Asigurarea instalaţiilor și dotărilor P.S.I.
10. Execuţia reţelei canalizare și montarea unei stații de epurare monobloc;
11. Asigurare sistemului de colectare ape de suprafaţa de pe platformele portuare;
12. Asigurarea iluminatului incintei portuare.

Lucrari Hidrotehnice
Extinderea capacitatii de operare a portului
Extinderea capacităţii de operare a portului s-a facut funcţie de studiul de trafic si nevoile viitoare de dezvoltare a portului prin execuţia 4 dane noi (4 x 120m) și a platformelor betonate aferente de până la (45 - 60) m latime. 
Danele noi sunt amplasate în continuarea danei nr. 2 (GEOMAR) spre dana nr. 1 (de la carieră).
Danele sunt tip estacadă, functie de condiţiile de fundare determinate prin studiul geotehnic. Cota superioară a estacadelor este aceeaşi ca şi cota danelor existente. 
În cadrul documentatiei de proiectare s-au stabilit caracteristicile geometrice ale constructiei (cheuri, platforme portuare, clădire administrativă, împrejmuire, drumuri de acces, etc).
Cheurile sunt dotate cu accesoriile necesare acostării navelor (bolarzi, amortizori și scări pentru accesul la nivelul apei).
S-au asigurat instalaţiile pentru utilităţi la dana (apa potabila si energie electrică).
S-a avut în vedere semnalizarea provizorie a lucrărilor, în perioada de execuţie la apa, cât și cea definitivă, similară semnalizarilor existente pentru restul danelor din porturile companiei.
Platformele betonate pentru operare au fost proiectate să poata suporta o sarcina maximă admisibilăde minim 5 to/mp.
Solutiile propuse in cadrul proiectului pentru extinderea capacitatii de operare a portului sunt dupa cum urmeaza:

o Cheu tip estacada nou propus cu o lungime de 480 m
Cheul tip estacadă va fi fundat pe două rânduri de coloane forate Φ 1200 mm cu tubaj metallic nerecuperabil. Coloanele vor fi încastrate obligatoriu în stratul sănătos de calcar. Pentru aceasta, la etapa următoare de proiectare, se vor extinde investigațiile geotehnice pentru a determina cu exactitate fişa fiecărei coloane şi adâncimea de încastrare în calcar, deoarece există posibilitatea unei fluctuații a orizontului de calcar pe lungimea amplasamentului danei. Deasemenea se vor efectua incercări pe piloţi de probă pentru a se asigura capacitatea portantă a acestora.
Rândul de la apă se va executa de pe utilaje plutitoare ancorate la poziție. Coloanele de la apă vor fi tubate până la o adâncime de cca. 8 m sub cota fundului canalului. Pentru execuția rândului de coloane de la uscat va fi nevoie de spargerea, dezafectarea şi curățarea, la partea superioară, a pereului existent din piatră brută.Deasemenea se va demola si grinda din beton armat. Se va crea o platformă pentruexecuția coloanelor. 
Distanța dintre rândurile de coloane va fi de 10,875 m, identic cu cel de la dana existentă în amonte (dana 1), în timp ce distanța dintre coloane în lungul cheului va fi de 5 m. 
După execuția coloanelor, se va reface malul cu umpluturi locale bine compactate şi protecția de mal cu anrocamente de piatră brută pe strat de piatră spartă. Fundul canalului va fi curățat, dragat şi adus la profilul proiectat, asigurându‐se în acest fel stabilitatea malului.
În vederea dării în exploatare a danelor şi asigurarea adâncimii de acostare a navelor la dane, va fi necesară dragarea materialului din fața noilor dane.
La partea superioară a coloanelor se vor executa capitelurile şi monolitizările de nod din beton armat monolit, în care se vor solidariza grinzile transversale, cele longitudinale pentru rularea macaralelor şi grinzile parament. Pe grinzile transversale se vor monta grinzi tip I. Grinzile se vor executa din beton armat prefabricat.
Peste rețeaua de grinzi se va turna o placă din beton armat monolit, iar la partea spre uscat, cheul estacadă va fi delimitat de platformă printr‐un canal tehnologic.
Coronamentul şi paramentul cheului vor fi din elemente prefabricate de beton armat executate în tronsoane de câte 5,0 m. 
Muchia dinspre apă a coronamentului va fi protejată cu tablă groasă (apărător de muchie).
Pentru legarea la cheu a navelor şi barjelor se vor executa bolarzi din beton armat, cu armături de rezistență încastrate în coronamentul cheului, protejați la exterior cu tablă groasă.
Pe fiecare tronson de cheu vor fi montați câte 2 bolarzi, la 10 m de extremitățile tronsonului, în dreptul câte unui nod curent. Distanța dintre bolarzi în lungul cheului va fi de 20 m.
Fiecare tronson de cheu va fi dotat, deasemenea, amortizori din rulouri cilindrice de cauciuc, care vor fi montați prin intermediul cheilor de tachelaj ‐ de ancorele pozate.
Pentru toate variantele studiante mai sunt necesare urmatoarele lucrari dupa cum urmeza:
Cheu tip estacada existent cu L=140 m 
Lucrarile de reabilitare propuse pentru dana 2 existenta tip estacada, sunt urmatoarele:
o Amenajarea bintelor;
o Instalarea de amortizori de cheu;
o Refacerea muchiei coronamentului;
o Refacerea platformei portuare pentru depozitare;
o Asigurarea utilitatilor: apa, energie electrica, iluminat, etc;
Cheu de greutate existent cu L=140 m
Lucrarile propuse pentru dana 1 existenta tip cheu de greutate sunt urmatoarele:
o Montarea  bintelor;
o Betonarea platformei adiacente cheului pe o latime de circa 28.4 m si asigurarea scurgerii apelor pluviale;
o Asigurarea utilitatilor: apa, energie electrica, iluminat, canalizare  etc;
o Refacerea platformei portuare pentru depozitare;
Front de asteptare existent  aferent danei 1
Lucrarile propuse pentru frontul de asteptare aferent danei 1 sunt urmatoarele:
o Lacasuri de scondrii;
o Ancastramente;
o Refacere pereu;
o Montarea de binte;
o Platforme portuare;
Front de asteptare existent  aferent danei 2
Lucrarile propuse pentru frontul de asteptare aferent danei 2 sunt urmatoarele:
o Lacasuri de scondrii;
o Aancastramente;
o Refacere pereu;
o Montarea de binte ;
o Platforme portuare;
Adancimile de navigatie:
Lucrarile propuse pentru realizarea adancimilor de navigatie sunt:
o Dragaj pe toata suprafata senalului de acces si a acvatoriului portuar pentru asigurarea adancimilor de apa de 5,5 m.;
Pereu de piatra bruta existent L=634 m:
Lucrarile propuse pentru refacerea pereului sunt:
o Dupa executia danelor noi, tronsonul de pereu cu piatra bruta se va reabilita prin completarea cu piatra bruta pentu a se mentine panta existente de 1:4.
o Grinda de la partea superioara a acestuia prezinta fisuri sau degradari care vor fi reabilitate prin completare cu beton. 
o Intre tronsonul de pereu ramas si danele de noi se va face un racord realizat tot din piatra bruta.
Semnalizarea navigatiei pentru terminal este alcatuita din semnalizare definitiva si semnalizare pe timpul executiei lucrarilor de constructii, astfel:
o Semnalizare definitiva
o Semnalizarea navigatiei pe timpul lucrarilor de constructii

Reabilitarea danelor și fronturilor de așteptare existente
Prin proiect s-a propus modernizarea danelor existente (nr. 1 și nr. 2) și dotarea acestora cu bolarzi, scări de acces, şi amortizori de cauciuc.  
Dana numarul 1 (de la cariera) este formată dintr-un cheu vertical de greutate format din blocuri de beton armat prefabricate umplute cu piatră brută. Cota coronamentulu cheului de greutate este +4.50 m, având o inălţime de cca 8 m, iar nivelul apei este de +1.25 m. 
Dana numărul 2 (Geomar) este dana in continuarea careia s-a propus executia danele noi, formată dintr-un cheu vertical tip estacadă. Cota coronamentului este cca +4.50 m având o inălţime tot de cca. 8 m, iar nivelul apei este acelaşi ca la dana 1 şi anume +1.25 m. 
Micile fisuri existente la suprafaţa betonului din care sunt realizate danele nr. 1 si 2 vor fi acoperite cu mortare speciale, iar bolarzii deterioraţi vor fi reabilitaţi, iar cei ce nu pot fi reabilitaţi, vor fi înlocuiţi.
S-a prevazut reabilitarea fronturilor de așteptare (420 ml) și dotarea acestora cu pontoane, pasarele și școndrii pentru acostarea navelor în condiții de siguranță și accesul personalului navigant la cheu.
Fronturile de aşteptare s-au prevazut a se reabilita prin refacerea zonelor degradate, fisurate sau care lipsesc in totalitate. Fiind realizate din pereu zidit, zonele cu probleme ale fronturilor de aşteptare s-au completat cu piatra brută şi zidite între ele. Grinzile din beton armat care prezintă fisuri s-a prevazut a se remediat cu mortare speciale. Prismul de piatră de la baza pereului va fi completat cu piatră brută în zonele necesare.
Fronturile de aşteptare sunt poziţionate astfel:
- 235 ml amonte de dana nr. 2 (spre CEMROM);
- 185 ml amonte de dana nr. 1 (spre dana nr.2).
Fronturile de aşteptare sunt de tip cheu pereat, având cota la coronament +4.50 m, o inălţime de cca. 8 m, iar nivelul apei +1.25 m.

Asigurarea adâncimilor de navigaţie în șenal și în acvatoriul portuar
Prin proiect s-a asigurat adâncimile de navigaţie pentru șenalul și acvatoriul portuar la cota proiectată. Pentru siguranţa navelor adâncimea apei la nivelul normal/mediu (+1,25 mrMB) va fi de 5,5 m. Cota apei în bieful II este 1,25 mrMB la fel ca în lacul Tașaul. S-au realizat dragaje (cca 153.500 mc) pentru a se atinge cota dorită şi pe viitor se vor efectua dragaje de întreţinere.


Suprafeţe portuare
S-a avut in vedere betonarea platformelor aferente danei nr. 1 (140m x cca 30m = 4.000 mp). Platforma va prelua încărcările transmise de utilajele care manipulează mărfurile tranzacţionate.

Asigurare sistemului de colectare ape de suprafaţa de pe platformele portuare
S-a avut in vedere nivelarea, consolidarea și betonarea întregii suprafeţe îngrădite inclusiv între platformele betonate de operare și gardul portului.
Preluarea apelor pluviale s-a realizat printr-un sistem de rigole din beton acoperite cu gratare metalice. Rigolele cu sectiune dreptunghiulara avand latimea de 0,5m si adancimea 0,7 – 1,2m, la panta minima de i = 0,001, care pot prelua debite pana la 200 l/s.
Apele pluviale preluate de pe platformele portuare (cu pericol de infestare cu hidrocarburi), vor fi tratate in separatoare de namol si hidrocarburi si vor fi deversate in bazinul portuar, cu respectarea conditiilor impuse de Normativul NTPA 001/2005.
Separatoarele de namol si hidrocarburi (SNH) prevazute sunt de tipul cu by-pass intern incorporat, cu raportul intre debitul total si debitul nominal 5/1. Separatoarele vor fi dotate cu filtru coalescent, inchidere automata si colector de aluviuni incorporat.

Sistemul de legare nave și de protecţie a danelor din port
Cheul tip estacada s-a prevazut cu apărători cilindrici de cauciuc noi, legaţi cu lanţuri şi fixaţi de paramentul de beton al cheului. Amortizorii s-au amplasaţi astfel încât să protejeze cheul la diferite nivele ale apei. Bolarzii existenti se vor reabilita şi s-a prevazut bolarzi noi

Lucrari Constructii Civile
Cladire administrativa
S-a avut in vedere execuţia unei clădiri administrative (din zidărie) pentru asigurarea condiţiilor optime personalului responsabil cu monitorizarea și managementului activităţilor pe platformele portului.
Pentru a asigura o vizibilitate optimă asupra platformelor portuare, se va realiza o cladire în regim P+1 (acoperis terasă) astfel încât să se asigure cel puţin următoarele spaţii: 
a) Vestibul parter;
b) Vestibul etaj;
c) Casa scărilor;
d) Birou șef port;
e) Birou personal adminstrativ;
f) Birou agent hidrotehnic;
g) Oficiu (pentru pregătire şi servire cafea/ceai/etc);
h) Atelier electrician; 
i) Grup sanitar cu zone diferenţiate pe sexe;
j) Spaţiu paza si punct control poartă de acces și barieră;
k) Spaţiu energetic pentru tabloul electric general;
l) Spaţiu materiale PSI; 
m) Spaţiu depozitare diverse materiale; 
n) Spaţiu (șopron îngrădit) pentru generatorul de electricitate (în cazul avariilor la rețea).
Cladirea administrativa este echipata cu mobilier, instalaţii şi dotări conform desţinaţiei, aer condiţionat și încălzire cu centrala termică electrică. 

Grupul sanitar este echipat cu boiler pentru dusuri si chiuvete. Din motive de siguranţă și confort spaţiile de la etaj sunt accesate pe scara interioară. 

Cladirea este amplasată în zona porții de acces pe partea dreptă a drumului (sensul de intrare) astfel încât din spațiul destinat punctului de control să poată fi supravegheată poarta principală de acces. Ușa de intrare este amplasată la adăpost față de vântul predominat din direcția NE.

Spaţiul special destinat punctului de control are vizibilitate în toate direcțiile astfel încât personalul de serviciu să poată monitoriza tot obiectivul.

Lângă clădire este aplasată parcarea auto cu copertină pentru cel puţin 8 spaţii.
tipul constructiei nouă
funcţiunea: Cladire administrativa
dimensiuni maxime în plan 14,20 m x 9,81 m
regim de înălţime propus            P +1E
Hmax.            +6.25m.                     
suprafaţa construită                           Sc = 134,76 mp
suprafaţa desfăşurată                          Sd = 269,52 mp
suprafata utila parter Sup=121,68 mp
siprafata utila desfasurata            Sud=227,25 mp
categoria de importanţă conf. HG-766/97 normală „C”
clasa de importanţă            conf. P-100-1/2013 a III-a

Înălţimea spaţiilor interioare este următoarea: 
PARTER -   2,65 m;
ETAJ I     -   2,65 m;

Clădirea are un sistem constructiv pe structură din stalpi si cadre de beton armat, cu planșeele din beton armat.  Acoperirea clădirii este asigurată de o terasa din beton armat cu guri de scurgere a apelor pluviale.

Sisteme de finisaj
termoizolarea clădirilor (polistiren grafitat ignifugat de 10 cm)  tencuiala decorativa la peretii exteriori;
scărilor de acces dinspre exterior si cele din interior placate cu placi de granit aderente-antialunecare ;
trotuarelor  placate cu placi de granit aderente-antialunecare;
hidroizolaţiei teraselor se reface stratul suport (sapa), strat hidrostop lichid peste care se vor folosi materiale hidroizolante (lichide sau sub forma de membrane bitumate) ;
tamplăriei ferestrelor cu PVC cu minim 5 camere şi geamuri tip Termopan (cu low-e) culoarea tamplariei R.Al;
usi ignifuge culoare deschisa, la grupurile sanitare vor fi din PVC;
tavanele false se vor reface din placari de rigips sau placi decorative;
peretii vor avea tencuieli din mortar de ciment, glet si zugravelile interioare var lavabil, unde e cazul compartimentari si placari cu rigips ;
solutia propusa pentru pardoseli epoxidice, parchet si gresie;
placajelor ceramice(faianta) şi obiectelor sanitare, în grupurile sanitare;
Cladirea administrativa este echipata cu mobilier, instalaţii şi dotări conform desţinaţiei

Șopron generator electric
Din motive de siguranta si pentru evitarea penelor de curent, cat si functionalitatea continua a aparaturi aflate in cladirea administrativa (aparatură de stocare și gestionare a datelor) necesare portului s-a optat pentru un generator electric. 
Acest generator se află in  imediata apropieri cladirii administrative aproape de tabloul general, sub forma de șopron cu dimensiunile in plan 3,00m x4,50m.
Structura șopronului este din stâlpi metalici 10 cm x 10 cm și plase sudate. in interiorul lui se afla o platforma betonată cu dimensiunea 2,00x3,00x0,30 m(Lxlxh).
Învelitoare este din tabla ondulată cu o panta de min 10%.
tipul constructiei nouă
funcţiunea: șopron
dimensiuni maxime în plan           4,50 m x 3,00 m
regim de înălţime propus                       P 
Hmax.                                                                +3.00m.                     
suprafaţa construită                                     Sc = 13,50 mp
suprafaţa desfăşurată                                    Sd = 13,50 mp
suprafata utila parter           Sup=13,50 mp
suprafata utila desfasurata           Sud=13,50 mp
categoria de importanţă           conf. HG-766/97 normală „D”
clasa de importanţă                      conf. P-100-1/2013 a IV-a

Lucrari Drumuri
Drumuri acces port
S-a prevazut modernizarea drumurile de acces spre port (cca. 1.500 m) și la dane și fronturi de acostare (cca. 200 + 800 m). 

Pentru reducerea costurilor de întreţinere a drumurilor si conform recomandarilor expertizei tehnice, s-a propus realizarea drumurilor în sistem rutier rigid (dală de beton pe strat de piatra sparta).

S-a prevazut mutarea prin spatele platformelor de operare a drumului la danele noi proiectate, la frontul de așteptare afferent danei 1 și la dana nr. 1, pentru crearea spațiului necesar platformelor de operare.
Elemente fundamentale ale temei de proiectare
Prin tema de proiectare s-a solicitat modernizarea drumurilor cu realizarea urmatoarelor obiective:
urmarirea traseului existent pentru evitarea exproprierilor si demolarii constructiilor existente;
adoptarea de solutii care sa permita în viitor amenajari pentru cresterea capacitatii de circulatie si confort, respectiv îmbunatatind traficul autovehiculelor din aceasta zona;
propunerea unui sistem rutier care sa asigure rezistenta, stabilitate, durata de exploatare corespunzatoare conform cu recomadarile Expertizei Tehnice;
asigurarea legaturilor cu principalele zone generatoare de trafic.
În cadrul proiectului au fost respectate prevederile reglementarilor tehnice si legislatiei în vigoare înRomânia.
Principii de alegere a traseului
La alegerea traseului s-au avut în vedere:
urmarirea traseului existent pentru evitarea exproprierilor si demolarii constructiilor, retelelor existente in zona drumului;
asigurarea elementelor geometrice in plan orizontal si vertical, cat si a elementelor de gabarit, astfel incat desfasurarea traficului sa se realizeze in conditii de siguranta si confort;
asigurarea continuitatii acceselor rutiere la drumurile existente din zona;
diminuarea impactului negativ asupra mediului;
costuri de executie rezonabile si eficienta economica maxima;
respectarea cerintelor prevazute in tema de proiectare;
Traseul in plan
Fata de situatia existenta, pentru incadrarea geometriei proiectate in prevederile STAS 863/85 au fost necesare unele mici corectii in plan ale axei traseului existent pentru asigurarea unor viteze de proiectare cat mai apropiate de vitezele legale de circulatie in acest moment.
Pe tot traseul drumului axa proiectata urmareste cat mai fidel axa existenta a drumului profitand de elementele geometrice in plan pe care acesta le detine in prezent.
Profilul longitudinal
Elementelegeometrice in profil longitudinal sunt proiectate conform STAS863-85 pentru viteza de proiectare de max 25 km/h.
Pe anumite sectoare s-a avut in vedere corelarea elementelor geometrice cu prevederile STAS 863/1985, astfel incat sa nu fie generate  expropieri / demolari constructii existente / relocare – protejare utilitati.
Profil transversal tip
Stabilirea seciunii transversale tip, s-a realizat considerand necesitatea satisfacerii unor debite circulatie, in conditii de siguranta si confort. 
Astfel, numarul de benzi de circulatie a fost stabilit in cadrul expertizei tehnice la o banda pe sens si confirmate prin studiul de trafic.
Profilul transversal tip propus in documentatie este cel prevazut pentru un drum de clasa tehnica IV, si anume:
Parte carosabila: 2 x 3.00 m 6.00 m;
Acostamnete: 2 x 1.00 m 2.00 m:
o din care banda de incadrare: 2 x 0.25 m 0.50 m;
Total latime sectiune transversala (platforma): 8 m

Structura Rutiera
Structura rutiera proiectata tine seama de traficul existent, de cel de perspectiva cât si de posibilitatea cresterii capacitatii portante prin interventii succesive.

Metodele de dimensionare a structurilor rutiere folosite in prezent in tara noastra, sunt urmatoarele:
pentru structuri rutiere suple si semirigide noi, metoda cuprinsa in Normativul pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analitica), indicativ PD 177 - 2001;
pentru structuri rutiere rigide noi, cu imbracaminte din beton de ciment, metoda de dimensionare cuprisa in Normativul de dimensionare a structurilor rutiere rigide, indicativ NP 081 - 02;
Metoda analitica de dimensionare a structurii rutiere ririda, se bazeaza pe stabilirea unei alcatuiri a structurii rutiere, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice in vigoare si verificarea starii de solicitare a acesteia sub actiunea traficului de calcul, astfel incat sa se indeplineasca urmatoarele criterii de dimensionare:
tensiunea la  intindere din incovoiere admisibila a betonului de ciment, σadm;
deformatia specifica de compresiune admisibila la nivelul patului drumului
Volumul de trafic de calcul a fost stabilit conform „Normativului pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacitatii portante si al capacitatii de circulatie", indicativ AND 584-2012 tinând cont de coeficientii de evolutie aprobati de CNADNR pentru drumuri nationale secundare. Perioada de perspectiva este de 30 ani, 2020 – 2050.
Astfel, structura rutiera prevazuta in cadrul proiectului, este dupa cum urmeaza:
Tronson 1 – drumul de acces catre port, sector intre DJ 226 si zona din dreptul danei 2:
Sector 1 (DJ 226 – prima trecere la nivel cu CF): km (0+000 – 0+300)
o 4 cm strat de uzura BA16 conform AND605/2013, SR EN 13108-1:2008;
o 6 cm strat de legatura BADPC20 conform AND605/2013, SR EN 13108-1:2008;
o repararea degradarilor suprafetei asfaltate existente si aducerea la profil cu mixtura asfaltica tip BADPC20;
o aplicarea unui geocompozit pentru intarzierea transmiterii fisurilor la suprafata de rulare  (STAS 6400:84; SR EN 13242:2013);
Sector 2 (prima trecere la nivel cu CF – zona din dreptul danei 2): (0+300 – 1+500)
o 20 cm dală din beton de ciment rutier BcR 4.5 (STAS 183-1);
o Nisip 2 cm;
o Scarificarea si reprofilarea partii carosabile existente din piatra sparta calcaroasa pe minim 10 cm (STAS 6400:84; SR EN 13242:2013);
o fundatie existenta din piatra sparta calcaroasa compactata;
Tronson 2 (Tronson 1 km 1+200 – acces catre dana 2): (0+000 – 0+200) si platforma adiacenta
o 24 cm dală din beton de ciment rutier BcR 4.5 (STAS 183-1);
o Nisip 2 cm;
o Scarificarea si reprofilarea partii carosabile existente din piatra sparta calcaroasa pe minim 10 cm (STAS 6400:84; SR EN 13242:2013);
o fundatie existenta din piatra sparta calcaroasa compactata;
Tronson 3 (drumuri noi create in spatele danelor nou proiectate si acces catre dana 1 si dana 2 existenta: (0+000 – 0+800) si platforma adiacenta:
o 24 cm dală din beton de ciment rutier BcR 4.5 (STAS 183-1);
o Nisip 2 cm;
o 25 cm piatră spartă amestec optimal (STAS 6400:84; SR EN 13242:2013);
o 30 cm balast (STAS 6400:84; SR EN 13242:2013);
o geotextil anticontaminat;
Sistemele rutiere mai sus prezentate se vor aplica atat pentru partea carosabila cat si pentru zona acostamentului pentru consolidarea acestuia. 

Terasamente
Volumele de terasamente necesare pentru executia lucrarilor au fost stabilite prin analiza modelului digital de teren cu programe de specialitate, pe baza ridicarilor topografice STEREO 70.

Lucrari de colectare si evacuare a apelor
Sistemul natural de colectare si evacuare a apelor pluviale existent inaintea modernizarii drumului va fi mentinut pe cat posibil.

Evacuarea  apelor în  lungul drumului a fost  prevazuta sa se realizeze, in principal, prin:
rigole  sau santuri noi de pamint la baza taluzului
rigole  sau  santuri pereate 

La baza taluzului de rambleu se vor executa santuri pereate din beton pentru colectare a apelor pluviale de pe zona drumului. Santurile trapezoidale sunt prevazute cu adancimea de 50 cm. 

Solutiile prevazute inainte de descarcare pentru epurarea apelor pluviale care spala poluantii depusi pe platforma drumului, sunt:
Separatoare de hidrocarburi;
Separatoare de namol;

Siguranta circulatiei
Pentru siguranta participantilor la trafic,  la marginile partii  carosabile, pe alocuri, s-a prevazut parapete de siguranta metalice zincate permanent. Alegerea tipului  de parapete s-a facut  conform AND 593/2012 -   ''Normativ pentru  sisteme deprotectie pentru siguranta circulatiei pe drumuri, poduri si autostrazi" – Redactareafinala astfel:
parapete de siguranta metalic zincat permanent cu nivel de protectie ridicata H1, H2 si latimea de lucru W5 siW6 conform  prevederi STAS 1948/1 si SR EN 1317 -  1, 2, 3, 4, 5 si Normativ AND 593-2012, in functie de inaltimea rambleului;
parapete de siguranta metalic zincat permanent cu nivel de protectie foarte ridicata H4b si latimea de lucru W5 si W6 conform  prevederi STAS 1948/1,  SR EN 1317 -  1, 2,  3,  4,  5 si Normativ AND 593-2012, pe rampele si pe marginea partii carosabile a lucrarilor de arta.
Semnalizarea orizontala si verticala
Va fi realizata intreaga semnalizare rutiera în conformitate cu standardele si normele în vigoare, atât cea verticala cât si cea orizontala, benzi rezonatoare , etc. 

Lucrari de semnalizare
In cadrul prezentului proiect au fost prevazute indicatoare rutiere de avertizare, de reglementare, de interzicere sau restrictie, de obligare, de orientare, de informare si panouri aditionale. Montarea indicatoarelor se va face pe stalpi sau pe console, acolo unde acest lucru se impune.

Indicatoarele  rutiere  sunt  alcatuite  din  panouri  din  otel  sau  aluminiu,  protejate   impotriva coroziunii, pe fata carora se aplica folie retro-refiectorizanta din clasa 2 (high intensity grade).

Lucrari de marcaj
Scopul lucrarilor de marcaj este de a asigura dirijarea traficului atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte precum si pentru presemnalizarea directiilor de mers sau a unor zone cu caracter special (zone cu limitare de gabarit etc.).

Marcajele longitudinale se executa astfel:
o pentru delimitarea partii carosabile cu linie continua simpla;
o pentru delimitarea benzilor cu linie discontinua simpla;
Marcajele transversale se executa la intersectii pentru  a  presemnaliza conturul insulelor sau al zonelor cu caracter special.

Marcajele diverse reprezinta sagetile pentru  presemnalizarea directiilor de mers, a elementelor verticale ale infrastructurilor alaturate drumului si ale altor zone cu caracter special.

Marcajul rutier se va realiza cu materiale din produse termoplastice, cu grosime de 3000 microni care au o durata de viata de minimum 2 ani.

Accesul in port
Accesul în port cu excepția danei nr. 2, se face printr-un singur punct, în dreptul trecerii peste calea ferată din zona danei nr. 1, în apropierea clădirii administrative. Accesul în port este prevăzut cu poartă auto și pietonală automata. 
Poarta auto este electrică tip glisant pe cale de rulare. În spatele porţii auto (pe platforma portuară) s-a montat o barieră automată de taxare. Comanda porţii electrice cât și a barierei este supraveheată video și controlată din spaţiul special destinat punctului de control din cladire.
Pe drumul spre dana 2, este amplasat un alt acces dotat cu poartă pietonală și poartă auto electrică glisantă cu cale de rulare. 

În spatele porţii auto (pe platforma portuară) s-a monta o barieră automată de taxare. Poarta auto și bariera va fi supravegheate video și acționate din punctul de control al clădirii adminstrative.

Sistemul de bariera automata este format din bariera automata cu lungimea bratului de (6 -8) metri care are un timp de deschidere de pana la 4 secunde si tipul de alimentare de 230 Vac. Aceasta bariera electrica este conceputa pentru deschideri de pana la 8 metri si este dotata cu panou de control prevazut cu display si receptor atasat in partea superioara.Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment