News
Loading...

Black Sea Oil & Gas incepe exploatarea gazului din perimetrul Ana-Doina

Profilul și capacitățile de producție:
Se estimează că descoperirile Ana și Doina, împreună au 8 miliarde Sm^3 (6
miliarde metri cubi - Ana si 2 miliarde metri cubi - Doina) de gaz recuperabil. Presiunea
inițială de zăcământ este între 110 și 116 bar la o temperatură de 36 - 38°C. În prezent,
se estimează că prima exploatare va fi în trimestrul II al anului 2019.

Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după
caz):
Metoda propusă pentru extracția gazelor din zăcămintele Ana și Doina se va
realiza prin intermediul unei platforme de producție automatizată amplasată pe
zăcământul Ana („Platforma Ana”) ce va fi conectată la patru sonde de producție și a unui
sistem de producție submarin („SPS Doina”) amplasat pe zăcământul Doina ce va avea o
sondă de producție. SPS-ul Doina va fi controlat și acționat de pe Platforma Ana printr-un
cablu ombilical electro-hidraulic. Gazele ce vor fi produse din zăcământul Doina se vor
transporta printr-o conductă submarină cu o lungime de aprox. 8 km către Platforma Ana,
iar de aici, întreaga producție de gaze naturale Doina-Ana va fi transportată printr-o
conductă submarină și subterană (porțiunea de pe uscat) la stația de tratare a gazelor
(„STG”) ce va fi amplasată în zona satului Vadu, comuna Corbu, jud. Constanța.
Sondele de producție aferente zăcămintelor Ana și Doina, segmentul conductei de
transport de gaze naturale ce va fi amplasat pe uscat, și stația de tratare a gazelor
formează obiectul unor proceduri de reglementare din punct de vedere al protecției
mediului separate, însă pentru asigurarea unei evaluări corecte și adecvate privind
impactul asupra mediului, în cadrul tuturor procedurilor de reglementare, se va realiza
evaluarea cumulată a impactului asupra mediului.
Gazele naturale vor fi preluate de la STG de sistemul național de transport operat
de SNTGN Transgaz SA.

Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de
specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea:
Gazele naturale produse de cele doua zăcăminte Ana și Doina sunt colectate în
manifoldul de producție al Platformei Ana, unde se va realiza hidratarea acestora și
injectarea cu substanța anticorozivă, și apoi transportate sub formă de gaz umed la STG.
La instalațiile situate pe mare, respectiv Platforma Ana, nu va avea loc niciun
proces de tratare al gazelor cu excepția hidratării acestora și a injectării cu substanță
anticorozivă.

Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora:
Materialul consumabil principal în construcții va fi motorina și lubrifiantul pentru
nave (inclusiv a platformelor ce vor fi folosite pentru montajul pe amplasament al
Platformei Ana și al SPS-ului Doina) și echipamente. Platforma Ana va fi realizată din oțel
iar conductele submarine vor fi realizate din oțel-carbon și, acolo unde este cazul, vor
avea manta din beton.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția
investiției:

Lucrările de refacere a amplasamentului pe care se va executa investiția se vor
realiza după epuizarea resurselor de gaze naturale. Lucrările preconizate vor consta în
recuperarea instalațiilor de extracție de pe fundul mării (inclusiv SPS-ul Doina) și a
Platformei Ana. Conductele submarine se vor curăța pe interior și apoi vor fi inundate cu
apă de mare, rămânând pe fundul mării, conform practicii internaționale aplicabile în
industria de petrol.

Metode folosite în construcție:

Platforma Ana va fi instalată cu ajutorul unei macarale plutitoare și o barjă de
transport. Aceasta include structura metalică pentru susținere și platforma de lucru
(ansamblul platformei). Suportul metalic pentru susținere și platforma de lucru
(ansamblul platformei) sunt 2 elemente ce sunt fabricate separat și asamblate individual
la mal și apoi transportate pe mare până la locul final de instalare. Structura suportului
metalic pentru susținere este fixată direct pe fundul mării cu ajutorul unei macarale
plutitoare ce se fixează cu ancora, prin piloni, utilizând ciocane pneumatice submarine.
Platforma de lucru (ansamblul platformei), va fi așezată pe structura metalică, utilizând
aceeași macara plutitoare și va fi fixată prin sudare.
Sistemul de Producție Subacvatic Doina va fi instalat de la o Unitate Mobilă de
Foraj Offshore (MODU). Aceasta va cuprinde sonda, tabloul de comandă și toate
echipamentele aferente.
Conductele vor fi instalate cu ajutorul unei barje submersibilă, care fixează
conducta la bord, prin sudură, deplasându-se în mod secvențial pentru a așeza conducta
pe fundul mării de-a lungul traseului.


Conductele vor fi așezate pe fundul mării de-a lungul întregului traseu, cu excepția
apropierii de țărm, unde conducta va fi îngropată, pentru a preveni afectarea stabilității
acesteia de impactul valurilor de spargere.
Cablul ombilical este fabricat pe țărm și va fi instalat pe mare, prin derularea
acestuia de pe un tambur. Metoda de instalare a cablului ombilical nu diferă în mod
semnificativ de cea a așezării conductei, deși adesea se folosește o navă dedicată,
specializată.
În vederea protejării cablului ombilical acesta se pozează într-un șanț utilizând
metode precum spălare cu jet de apă și / sau excavația debitului masic.
Pentru a proteja și stabiliza conducta în apropierea țărmului (și a zonelor de
traversare a plajei, conducta va fi așezată în șanțuri folosind un excavator, sau o
combinație de excavatoare și metodele mai sus menționate ce vor fi folosite pe mare, în
timp ce pentru amplasarea pe uscat țărmului se folosesc metode tradiționale terestre, de
ex. retro excavatoare hidraulice, graifăre, etc. Metodele de îngropare a conductei pe mare
si pe uscat vor fi corelate si coordonate pentru a asigura un flux tehnologic unitar si
adecvat.
După ce conductele au fost instalate, acestea vor fi umplute cu apă de mare tratată
și se va testa presiunea pentru a se dovedi integritatea structurală. Apa de mare tratată
va fi evacuată în mare, după care conductele sunt uscate, fiind date de utilizare pentru
vehicularea gazelor naturale. planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea
în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

Componenta Offshore a Proiectului MGD va fi proiectată prin luarea în considerare
a dezvoltării/extinderii ulterioare a acestora, în funcție de rezultatele operațiunilor de
explorare desfășurate în zona amplasamentului acesteia.
Aproximativ 50% din lungimea conductei marine (în partea dinspre țărm) este
poziționată în paralel cu cele doua conducte submarine de transport de gaze naturale și
țiței aferente complexului de producție Lebăda – Petromar al OMV Petrom SA. În zona de
sud a conductei submarine (partea dinspre țărm) la aproximativ 12 km sud, mergând pe
linia țărmului, se găsește conducta marină (aprox. 3 km pe mare) și geamandura de
preluare țiței aferente rafinăriei Petromidia a Rompetrol SA.Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment